ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР

Университет ғалымдарының ғылыми жетістіктерінің өсуін қамтамасыз ету, оның ішінде жарияланымдар, монографиялар, ғылыми мақалалар болып табылады. Соңғы 3 жылда университет ғалымдарының 60 монографиясы баспадан шықты. Монографиялардың сапасы, әдетте, оларда баяндалған нəтижелердің жаңалығы мен бағаланады. Монографиялардың сапалы дайындығын қамтамасыз ету үшін 2013 жылдан бастап университете дайындалған барлық монографиялар плагиатқа тексеру үшін  Мемлекеттік ұлттық ғылыми–техникалық сараптама орталығына жіберіледі. Тек осы ұйымның ресми қорытындысы негізінде ПОҚ-ның баспаға дайындаған монографиялары жариялауға ұсынылды.

Қазіргі жаһандану жағдайында және ғылымның халықаралық интеграциясы жағдайында жарияланымға қойылатын талаптар түбегейлі өзгерді. Әлемдік ғылыми ортада ғалымдардың мәртебесін анықтайтын «Хирш индексі» немесе H-индексі  ғалымның ғылыми метрикасының көрсеткіші болып саналатынын білеміз. Бұл индекс ғылыми мақалалар мен осы мақалаға жасалған сілтемелер негізінде ғалымның, ғылыми топтың, ғылыми ұйымның немесе бүкіл бір елдің ғылыми өнімділігінің сандық сипаттамасын көрсетеді. Жалпы Thomson Reuters және Scopus агенттігі базасына кіретін журналдарда жарияланған жарияланымдар саны 798.

Жыртқыш журналдарда жарияланудан қалай сақтануға болады?

Жыл сайын университеттің оқытушылары мен қызметкерлері ғылыми мақалалар ретінде әр түрлі басылымдарда  мыңнан астам жұмыс жасайды. Мәселен, 2022 жылы 1573 жұмыс жарияланды.

2021-2023 жылдары Scopus және Web of Science дерекқорында университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы жариялаған мақалалардың монографияларының саны

image007

2020-2022 жылдары университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы шығарған шетел басылымдары мен импакт-фактор журналдарда мақалалардың саны

image007

Top