Магистратура - ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Магистратура

Білім беру саласы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламалары (БББ) тобының атауы

БББ шифрі

Білім беру бағдарламасының атауы

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М011 Педагогика және психология

М001

Педагогика және психология

7M01104

Педагогикалық өлшемдер 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М011 Педагогика және психология

М001

Педагогика және психология

7M01101

Педагогика және психология 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М011 Педагогика және психология

М001

Педагогика және психология

7М01103

Білім беруді басқару психологиясы 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар 7М011 Педагогика және психология М001 Педагогика және психология 7М01105 Білім беруді менеджмент

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М015 Жаратыластану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

М010

Математика педагогтерін даярлау

7M01501

Математика педагогтерін даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М015 Жаратыластану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

М011

Физика педагогтарын даярлау

7M01502

Физика педагогтерін даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М015 Жаратыластану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

М012

Информатика педагогтерін даярлау

7M01503

Информатика педагогтерін даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01

Педагогиялық ғылымдар

7М015 Жаратыластану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

М013

Химия педагогтерін даярлау

7M01504

Химия педагогтерін даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М015 Жаратыластану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

М014

Биология педагогтерін даярлау

7M01505

Биология педагогтерін даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М016 Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау

М016

Тарих педаогтерін даярлау

7М01601

Тарих педагогтарын даярлау2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау М017

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01723 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

М018

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

7M01702

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М017 Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

М019

Шет тілдері педагогтерін даярлау

7M01703

Шет тілдері педагогтерін даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогиялық ғылымдар

7М018 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

М020

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7M01801

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласындағы мамандарды даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7М018 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

М020

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын даярлау

7М01804

Әлеуметтік және арнайы педагогика мамандарын даярлау 2 жыл

БББ жүктеу

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7М021 Өнер

М035

Мода, дизайн

7М02111

Дизайн 2 жыл

БББ жүктеу

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7М022 Гуманитарлық ғылымдар

М053

Тарих және археология

7M02211

Тарих 2 жыл

БББ жүктеу

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7М023 Тілдер және әдебиет

М060

Филология

7М02311

Филология: әдебиеттану2 жыл

БББ жүктеу

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

7М023 Тілдер және әдебиет

М060

Филология

7M02312

Филология: тіл білімі 2 года

БББ жүктеу

7М03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

7М031Әлеуметтік ғылымдар

М066

Психология

7М03111

Әлеуметтік сала мен кәсіби қызмет психологиясы 2 жыл

БББ жүктеу

7М04 Бизнес және басқару және құқық

7М041 Бизнес және басқару

М070

Экономика

7M04119

Экономика 2 жыл

БББ жүктеу

7М04 Бизнес және басқару және құқық

7М041 Бизнес және басқару

М071

Мемлекеттік және жергілікті басқару

7M04111

Мемлекеттік басқару және әкімшілік ету 2 жыл

БББ жүктеу

7М04 Бизнес және басқару және құқық

7М041 Бизнес және басқару

М072

Бизнесті басқару

7M04120

Менеджмент 2 жыл

БББ жүктеу

7М04 Бизнес және басқару және құқық

7М041 Бизнес және басқару

7М073

Аудит және салық салу

7М04117

Бухгалтерлік есеп және аудит2 жыл

БББ жүктеу

7М04 Бизнес және басқару және құқық

7М041 Бизнес және басқару

М074

Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

7M04115

Қаржы 2 жыл

БББ жүктеу

7М04 Бизнес және басқару және құқық

7М042 Құқық

М078

Құқық

7M04211

Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер 2 жыл

БББ жүктеу

7М04 Бизнес және басқару және құқық

7М042 Құқық

М078

Құқық

7M04212

Құқықтану 1жыл

БББ жүктеу

7М04 Бизнес және басқару және құқық

7М042 Құқық

М078

Құқық

7M04213

Құқықтану 2 жыл

БББ жүктеу

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7М051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

М080

Биология

7М05111

Жалпы биология 2 жыл

БББ жүктеу

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7М052 Қоршаған орта

М087

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

7M05211

Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару 2 жыл

БББ жүктеу

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7М053 Физикалық және химиялық ғылымдар

М089

Химия

7M05311

Химия 2 жыл

БББ жүктеу

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

7М054- Математика және статистика

М092

Математика және статистика

7M05411

Математика және математикалық модельдеу 2 жыл

БББ жүктеу

7М06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М094

Ақпараттық технологиялар

7M06111

Информатика және компьютерлік ғылымдар 2 жыл

БББ жүктеу

7М06 технологии Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М094

Ақпараттық технологиялар

7M06114

Бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу 2 жыл

БББ жүктеу

7М06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М094

Ақпараттық технологиялар

7M06112

Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау 2 жыл

БББ жүктеу

7М06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М061Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

М094

Ақпараттық технологиялар

7M06113

Корпоративті ақпараттық жүйелер және технологиялар 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7M071 Инженерия және инженерлік іс

М097

Химиялық инженерия және процесстер

7M07112

Химиялық инженерия және процесстер 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7M071 Инженерия және инженерлік іс

М099

Энергетика және электр техникасы

7M07114

Электроэнергетика 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7M071 Инженерия және инженерлік іс

М100

Автоматтандыру және басқару

7M07117

Автоматтандыру және басқару 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7M071 Инженерия және инженерлік іс

М103

Механика және металл өңдеу

7M07115

Машина жасау өндірісін технологиямен қамтамасыздандыру 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7M071 Инженерия және инженерлік іс

М103

Механика және металл өңдеу

7М07118

Машиналар және жабдықтар инженериясы 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7M071 Инженерия және инженерлік іс

М104

Көлік, көліктік техника және технология

7М07116

Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М072 Өндірістік және өңдеу салалары

М111

Тамақ өнімдерін өндіру

7M07201

Тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясы және инженерингі, 2 жыл

БББ жүктеу

7М07

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М072 Өндірістік және өңдеу салалары

М114

Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар

7М07211

Инновациялық текстиль2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М072 Өндірістік және өңдеу салалары

М114

Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар

7М07215

Былғары бұйымдардың индустриясы 2 жыл

БББ жүктеу

7M07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М072 Өндірістік және өңдеу салалары

М115

Мұнай инженериясы

7М07203

Мұнай-газ инженериясы 2 жыл

БББ жүктеу

7M07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары 7М072 Өндірістік және өңдеу салалары М116 Тау-кен инженериясы 7М07205

Тау-кен инженериясы

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М073 Сәулет және құрылыс

М124

Құрылыс

7М07301

Сәулет және қазіргі заманғы қалалық инфрақұрылым 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М073 Сәулет және құрылыс

М124

Құрылыс

7M07312

Инновациялық технологиялар және құрылыс саласындағы зерттеулер 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М073 Сәулет және құрылыс

М128

Жерге орналастыру

7M07311

Жер ресурстарын басқару 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М074 Су шаруашылығы

М129

Гидротехникалық құрылыс

7М07411

Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7М074 Су шаруашылығы

М129

Гидротехникалық құрылыс

7М07402

Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар 1 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7M075 Стандарттау, сертификтаттау және метрология

М130

Стандарттау, сертификтаттау және метрология

7M07513

Өнеркәсіптегі стандарттау және сапаны басқару 2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

7M075 Стандарттау, сертификтаттау және метрология

М130

Стандарттау, сертификтаттау және метрология

7M07514

Метрология және өнеркәсіптегі метрологиялық қамтамасыздандыру 2 жыл

БББ жүктеу

7М08 Ауыл шаруашылық және биоресутар

7М086 Су ресурстары және суды пайдалану

М137

Су ресурстары және суды пайдалану

7M08614

Мелиорация және суғармалы егіншілік2 жыл

БББ жүктеу

7М07 Ауыл шаруашылық және биоресутар

7М074 Су басқару

М429

Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару

7M07404

Су ресурстарын басқару 2 жыл

БББ жүктеу

7М08 Ауыл шаруашылық және биоресутар

7М086 Су ресурстары және суды пайдалану

М137

Су ресурстары және суды пайдалану

7М08615

Су ресурстарын басқару 1 жыл

БББ жүктеу

7М07 Ауыл шаруашылық және биоресутар

7М074 Су басқару

М329

Сумен қамсыздандыру және су тарату

7M07403

Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және суды бұру2 жыл

БББ жүктеу

7М11 Қызмет көрсету

7M112 Гигиена және өндірісте еңбекті өорғау

М150

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

7M11211

Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі 2 жыл

БББ жүктеу

Top