Докторантура - ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Докторантура

№п/п

Білім беру саласы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламалары (БББ) тобының атауы

БББ  шифрі

Білім беру бағдарламасының атауы

ББ жүктеп алу

1.                   

8Д01 Педагогиялық ғылымдар

8D015

 Жаратыластану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

D011

Физика педагогтарын  даярлау

8D01502

Физика педагогтарын даярлау

ББ жүктеп алу

2.                   

8Д01 Педагогиялық ғылымдар

8D017

Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

D017

Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау

8D01701

Қазақ тілі және әдебиет педагогтарын даярлау

ББ жүктеп алу

3.

8Д01 Педагогиялық ғылымдар

8D017

Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

D018

Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау

8D01702

Орыс тілі және әдебиет педагогтарын даярлау

ББ жүктеп алу

4.                   

8D05

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

8D053

Физикалық және химиялық ғылымдар

D089

Химия

8D05311

Химия

ББ жүктеп алу

5.                   

8D07

Инженерлік, өңдеужәнеқұрылыссалалары

8D072

Өндірістік және өңдеу салалары

D111

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

8D07213

Тамақ және өңдеу өндірісінің технологиясы

ББ жүктеп алу

6.                   

8D07

Инженерлік, өңдеужәнеқұрылыссалалары

8D072

Өндірістік және өңдеу салалары

D114

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

8D07211

Былғары бұйымдарының индустриясы

ББ жүктеп алу

7.                   

8D07

Инженерлік, өңдеужәнеқұрылыссалалары

8D072

Өндірістік және өңдеу салалары

D114

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

8D07212

Инновациялық текстиль

ББ жүктеп алу

8.                   

8D08

Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

8D086

Су ресурстарыжәне суды пайдалану

D137

Су ресурстарыжәне суды пайдалану

8D08612

Мелиорация және суғармалы егіншілік

ББ жүктеп алу

9.               

8D07

Инженерлік, өңдеу және құрылыс  салалары

8D074

Су шаруашылығы

D129

Гидротехникалық құрылыс

8D07411

Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар

ББ жүктеп алу

Top