СТУДЕНТТЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ҚОЗҒАЛЫСТАР СЕКТОРЫ

КАСЕНОВА АЙМАН КАЛМАХАНОВНА

КАСЕНОВА АЙМАН КАЛМАХАНОВНА

Бас маман

Байланыс телефоны: +7 (747) 412-57-48

E-mail: ak.kasenova@dulaty.kz

Мекен-жайы: Төле би к., 60, 2.4–204

Қызмет бағыты

Студенттерді есепке алу және қозғалыстар секторы (СЕАжәнеҚС) тіркеу офисі департаментінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Студенттері есепке алу және қозғалыстар секторы өз қызметінде Қазақстан Республикасының Заңдарын, Дулати атындағы университеттің Жарғысын, Ғылыми кеңестің шешімдерін, Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы әкімшілік және нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

СЕАжәнеҚС секторының негізгі мақсаты студенттердің қозғалысын есепке алу және бақылау болып табылады.

Студенттерді есепке алу және қозғалыстар бөлімінің негізгі міндеттері:

  • • Мемлекет басшысының - Президентінің Қазақстан халқына жолдауында қойған міндеттерін жүзеге асыру
  • • бөлім қызметінің негізгі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.
  • • СЕАжәнеҚБ келесі бағыттар бойынша жұмыс жүргізеді:

- студенттердің қозғалысын есепке алу және бақылау;

- барлық өтініштердің түрлері бойынша бұйрықтар жасау;

- сектор жұмысының сапасын бақылау;

- студенттердің жеке істерін есепке алу және сақтауды ұйымдастыру;

- студенттердің қозғалысын бақылау;

- студенттер қозғалысына белгіленген үлгідегі өтініштердің барлық түрлерін қабылдауға;

- студенттердің жеке істерін жүргізу, оларды толықтыру;

- университетке түсетін студенттердің жеке істерін зерделеу;

- факультеттер, академиялық топтар бойынша студенттердің жеке істерін құрастыру және олардың сақталуын қамтамасыз ету;

- контингенттер қозғалысына тапсырыстарды өңдеу;

- сұраныс бойынша құжаттарды басқа ЖОО-ға жіберу;

- оқуға жәрдемақы тағайындау туралы бұйрықтарды дайындау,( ақылы негізде оқитын көп балалы және аз қамтылған отбасылардан шыққан студенттердің, жетім балалар мен мүгедектердің, спортшы-студенттердің, белсенділердің және т.б. өтініштері қаралады);

- студенттер санының есебі мен қозғалысы туралы ай сайынғы есеп;

- мұрағатты жүргізу (2 жылға дейін оқудан шығарылған студенттердің құжаттары);

- дипломдық құжаттаманы мұрағатқа дайындау және беру;

- мұрағатқа тапсыру үшін жеке істерді тіркеу;

- 3НК есебі.

Нормативтік құжаттар

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР ТУРАЛЫ

ТИІСТІ ҮЛГІДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҮЛГІЛІК ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении правил обеспечения льготного проезда путем выплаты компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, в период зимних и летних каникул на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси)»

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы құжаттардың түрлерін, білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу мен беру қағидаларын, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың мазмұнына қойылатын негізгі талаптарды және оларды есепке алу мен беру қағидаларын әзірлеу және бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы

Қызметкерлер
НАСЫРАДИНОВА БАТЕС АЛДАЖАРОВНА
НАСЫРАДИНОВА БАТЕС АЛДАЖАРОВНА

Лауазымы: Маман

Байланыс телефоны: +7 (777) 530-16-66

E-mail: vates.66@mail.ru

ЖЕКЕБАЕВА АЙГУЛЬ БАЗАРБАЕВНА
ЖЕКЕБАЕВА АЙГУЛЬ БАЗАРБАЕВНА

Лауазымы: Маман

Байланыс телефоны: +7 (701) 491-05-72

E-mail: a.zhekebaeva@mail.ru

ДЖАНКАРАЕВА ДУРЖАН САРСЕНБАЕВНА
ДЖАНКАРАЕВА ДУРЖАН САРСЕНБАЕВНА

Лауазымы: Маман

Байланыс телефоны: +7 (777) 783-06-38

E-mail: arajorazbek@gmail.ru

ЕГИЗБАЕВА АЗИЗА ЕРГАЗИЕВНА
ЕГИЗБАЕВА АЗИЗА ЕРГАЗИЕВНА

Лауазымы: Статист

Байланыс телефоны: +7 (707) 994-52-75

E-mail: aziza221983@inbox.ru

БУБЕКОВА МАРИЯ АБИЕВНА
БУБЕКОВА МАРИЯ АБИЕВНА

Лауазымы: Статист

Байланыс телефоны: +7 (707) 518-19-09

E-mail: bubekovamariya@gmail.com

Top