МАГИСТРАТУРА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
2021-2022 оқу жылына арналған

ЖОО атауы: «М. Х. ДУЛАТИ Тараз өңірлік университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Мекен-жайы: Тараз қаласы, Сулейманов көшесі, 7

Пошта индексі: 080000 Қазақстан Республикасы

Қабылдау комиссиясының байланыстары: 8 (7262) 45-73-92, Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс., http://dulaty.edu.kz

Білім беру саласы

Область образования

Field of education

Оқыту бағыты Направление подготовки

Direction of personnel training

БББ тобы

Группа ОП

Group of educational programs

БББ аты

Наименование ОП

Educational programs

1.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7М041-Бизнес и управление

Бизнес және басқару

Business and  adminisration

 

М070 Экономика

Экономика

Economics

7M04119-Экономика

7M04119 Economy

7M04119 Экономика

2.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04128-Экономика (1 год)

7M04128 Economy (1 year)

7M04124 Экономика (1 жыл)

3.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04118-Бизнес-аналитика

7M04118 Business – analytics

7M04118 Бизнес – аналитика

4.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04127-Бизнес-аналитика (1 год)

7M04127  Business - analytics (1 year)

7M04126 Бизнес-аналитика (1 жыл)

5.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

М071 Государственное и местное управление

Мемлекеттік және жергілікті басқару

State and local administration

7M04111-Государственное управление и администрирование

7M04111 Public management and administration

7M04111 Мемлекеттік басқару және әкімшілік ету

6.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04122-Государственное управление и администрирование (1 год)

7M04122 State management and administration (1 year)

7M04122 Мемлекеттік басқару және әкімшілік ету (1 жыл)

7.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04112-Управление проектами территориального развития

7M04112 Management of the projects of territorial development

7M04112 Аумақтық даму жобаларды басқару

8.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04123 Управление проектами территориального развития (1 год)

7M04123 Management of territorial development projects (1 year)

7M04123 Аумақтық даму жобаларын басқару (1 жыл)

9.                   

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

М072 Бизнес управление

Бизнесті басқару

Business management

7M04113-HR менеджмент

7M04113 HR-management

7M04113 HR-менеджмент

10.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04120-Менеджмент

7M04120 Management

7M04120 Менеджмент

11.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7М04130-Менеджмент (1 год)

7M04130 Management (1 year)

7M04130 Менеджмент (1 жыл)

12.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04114-Менеджмент бизнеса

7M04114 Business management

7M04114 Бизнес менеджменті

13.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7М04121-Менеджмент бизнеса (1 год)

7M04121 Business management (1 year)

7M04121 Бизнес менеджменті (1 жыл)

14.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04125-HR менеджмент (1 год)

7M04125 HR-management (1 year)

7M04125 HR-менеджмент (1 жыл)

15.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

М073 Аудит и налогообложение

Аудит және салық салу

Audit and taxation

7М04117-Бухгалтерский учет и аудит

7M04117 Accounting and auditing

7M04117 Бухгалтерлік есеп және аудит

16.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7М04116-Бухгалтерский учет и аудит предпринимательства (1 год)

7M04116 Accounting and audit of enterpreneurship (1 year)

7M04116 Кәсіпкерліктің бухгалтерлік есебі мен аудиті (1 жыл)

17.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

М074  Финансы, банковское и страховое дело

Қаржы, банктік және сақтандыру ісі

Financa,baking and insurance

7M04115-Финансы

7M04115 Finance

7M04115 Қаржы

18.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04126-Финансы (1 год)

7M04126 Finance (1 year)

7M04126 Қаржы (1 жыл)

19.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7М042- Право

Құқық

Law

М078 Право

Құқық

Law

7M04211-Юрист в сфере правоохранительной деятельности

7M04211 Lawyer in the field of law enforcement

7M04211 Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер

20.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04204 Юрист в сфере правоохранительной деятельности (1 год)

7M04204 Lawyer in the field of law enforcement (1 year)

7M04204 Құқық қорғау қызметі аясындағы заңгер (1 жыл)

21.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04212 Юриспруденция (1 год)

7M04212 Jurisprudence (1 year)

7M04212 Құқықтану (1 жыл)

22.               

7М04-Бизнес и управление и право

7М04-Бизнес және басқару және құқық

7М04-Business and Management and Law

7M04213 Юриспруденция

7M04213 Jurisprudence

7M04213 Құқықтану

23.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M071-Инженерия и инженерное дело

Инженерия және инженерлік іс

Engineering and engineering trades

М103 Механика и металлообработка

Механика және металл өңдеу

Mechanics and metal working

7M07115-Технологическое обеспечение машиностроительного производства

7M07115 Technological support of machine-building production

7M07115 Машина жасау өндірісін технологиямен қамтамасыздандыру

24.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07123-Технологическое обеспечение машиностроительного производства (1 год)

7M07123 Technological support of machine-building production (1 year)

7M07123 Машина жасау өндірісін технологиямен қамтамасыздандыру (1 жыл)

25.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07118-Инженерия машин и оборудования

7M07118 Machine and Equipment Engineering

7M07118 Машиналар және жабдықтар инженериясы

26.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07121-Инженерия машин и оборудования (1 год)

7M07121 Machine and Equipment Engineering (1 year)

7M07121 Машиналар және жабдықтар инженериясы (1 жыл)

27.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М097 Химическая инженерия и процессы

Химиялық инженерия және  процесстер

Chemical engineering and processes

7M07112-Химическая инженерия и процессы

7M07112 Chemical Engineering and Processes

7M07112 Химиялық инженерия және процестер

28.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07130-Химическая инженерия и процессы (1 год)

7M07130 Chemical engineering and processes (1 year)

7M07130 Химиялық инженерия және процестер (1 жыл)

29.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М108 Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения)

Наноматериалдар және нанотехнологиялар (сала бойынша)

Nanomaterials and nanotechnologies (by application trades)

7M07111-Наноматериалыи нанотехнологии

7M07111 Nanomaterials and nanotechnologies

7M07111 Наноматериалдар және нанотехнологиялар

30.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М099  Энергетика и электротехника

Энергетика және электр техникасы

Energy and electrical engineering

7M07114-Электроэнергетика

7M07114 Power industry

7M07114 Электр энергетикасы

31.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07122-Электроэнергетика (1 год)

7M07122 Power industry (1 year)

7M07122 Электр энергетикасы (1 жыл)

32.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М100 Автоматизация и управление

Автоматтандыру және басқару

Automation and management

7M07117-Автоматизация и управление

7M07117 Automation and control

7M07117 Автоматтандыру және басқару

33.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07120-Автоматизация и управление (1 год)

7M07120 Automation and control (1 year)

7M07120 Автоматтандыру және басқару (1 жыл)

34.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М104 Транспорт, транспортная техника и технологии

Көлік, көліктік техника және технология

Transport, transport equipment and technologies

7М07116-Автомобили и автомобильное хозяйство

7M07116 Automobiles and automobile industry

7M07116 Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы

35.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М101 Материаловедение и технология новых материалов

Материлтану және материалдар

Materials science and technology of new materials

7M07113-Материаловедение и технология материалов

7M07113 Materials science and technology new materials

7M07113 Материалтану және материалдар технологиясы

36.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07119-Материаловедение и технология материалов (1 год)

7M07119 Materials science and technology new materials (1 year)

7M07119 Материалтану және материалдар технологиясы (1 жыл)

37.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М072-Производственные и обрабатывающие отрасли

Производственные и обрабатывающие отрасли

Өндірістік және өңдеу салалары/ Manufacturing and processing

М114 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия

Тоқыма: киім, аяқ-киім және былғары бұйымдар

Textiles: clothes, footwear   and leather products

 

7М07211-Инновационный текстиль

7M07211 Innovative textiles

7M07211 Инновациялық текстиль

38.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07216-Инновационный текстиль (1год)

7M07216 Innovative textiles (1year )

7M07216 Инновациялық текстиль (1 жыл)

39.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07212-Индустрия швейных изделий

7M07212 Garment Industry

7M07212 Тігін бұйымдардың индустриясы

40.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07221-Индустрия швейных изделий (1 год)

7M07221 Garment Industry (1 year)

7M07221 Тігін бұйымдардың индустриясы (1 жыл)

41.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07215-Индустрия изделий из кожи

7M07215 Leather goods industry

7M07215 Былғары бұйымдардың индустриясы

42.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07219-Индустрия изделий из кожи (1 год)

7M07219 The industry of products from leather (1 year)

7M07219 Былғары бұйымдарының индустриясы (1 жыл)

43.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М111  Производство продуктов питания

Тамақ өнімдерін өндіру

Food production

7M07217-Технология и инженеринг пищевого и перерабатывающего производства (1 год)

7M07217 Technology and engineering of food and processing production (1year)

7M07217 Тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясы және инженерингі (1 жыл)

44.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07201- Технология и инженеринг пищевого и перерабатывающего производства

7M07201 Technology and engineering of food and processing production

7M07201 Тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясы мен инженерингі.

45.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07218 -Технология продовольственных продуктов  (1 год)

7M07218 Technology of food products (1 year)

7M07218 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (1 жыл)

46.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07202 -Технология продовольственных продуктов

7M07202 Technology of food products

7M07202 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

47.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07-Стандартизация,  сертификация и метрология (по отраслям)

Стандарттау, сертификтаттау және метрология

Standardization and metrology (by industry)

М130  Стандартизация,  сертификация и метрология (по отраслям)

Стандарттау, сертификтаттау және метрология

Standardization and metrology (by industry)

7M07513-Стандартизация и управления качеством в промышленности 

7M07513 Standardization and quality management in industry

7M07513 Өнеркәсіптегі стандарттау және сапаны басқару

48.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07511-Стандартизация и управления качеством в промышленности (1 год)

7M07511 Standardization and quality management in industry (1 year)

7M07511 Өнеркәсіптегі стандарттау және сапаны басқару (1 жыл)

49.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07514-Метрология и метрологическое обеспечение в промышленности

7M07514 Metrology and metrological support in industry

7M07514 Метрология және өнеркәсіптегі метрологиялық қамтамасыздандыру

50.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07512-Метрология и метрологическое обеспечение в промышленности (1 год)

7M07512 Metrology and metrological support in industry (1 year)

7M07512 Метрология және өнеркәсіптегі метрологиялық қамтамасыздандыру (1 жыл)

51.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М073-Архитектура и строительство

Сәулет және құрылыс

Architecture and Civil engineering

М124 Строительство

Құрылыс

Civil engineering

7M07302-Архитектура и современная городская инфраструктура (1 год)

7M07302 Architecture and modern urban infrastructure (1 year)

7M07302 Сәулет және қазіргі заманғы қалалық инфрақұрылым (1 жыл)

52.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07312-Инновационные технологии и исследования в строительстве

7M07312 Innovative technologies and research in construction

7M07312 Инновациялық технологиялар және құрылыс саласындағы зерттеулер

53.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7M07314-Строительный инжиниринг (1 год)

7M07314 Construction engineering (1 year)

7M07314 Құрылыстық инжиниринг (1 жыл)

54.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М125 Производство строительных материалов, изделий и конструкций

Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі

Production of building materials, products and structures

7М07313-Современные строительные материалы

7M07313 Modern building material

7M07313 Заманауи құрылыс материалдары

55.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07315-Современные строительные материалы (1 год)

7M07315 Modern building material (1year)

7M07315 Заманауи құрылыс материалдары (1 жыл)

56.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

М128 Землеустройство

Жерге орналастыру

Land management

7M07311 Управление земельными ресурсами

7M07311 Land management

7M07311 Жер ресурстарын басқару

57.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М074-Водное хозяйство

Су шаруашылығы

Water management

М129 Гидротехническое строительство

Гидротехникалық  құрылыс

Hydrotechnical construction

7М07411-Гидротехническое строительство и сооружения

7M07411 Hydrotechnical construction and facilities

7M07411 Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар

58.               

7М07-Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік,өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

7М07402-Гидротехническое строительство и сооружения (1 год)

7M07402 Hudraulic Engineering and Structures (1 year)

7M07402 Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар (1 жыл)

59.               

7М08-Сельское хозяйство и биоресурсы

Ауыл шаруашылық және биоресурстар

Agriculture and bioresources

7М086- Водные ресурсы и водопользование

Су ресурстары және суды пайдалану

Water resources and water use

М137 Водные ресурсы и водопользования

Су ресурстары және суды пайдалану

Water resources and water use

7M08614-Мелиорация и орошаемое земледелие

7M08614 Reclamation and irrigated agriculture

7M08614 Мелиорация және суғармалы егіншілік

60.               

7М08-Сельское хозяйство и биоресурсы

Ауыл шаруашылық және биоресурстар

Agriculture and bioresources

7M08613-Управление водными ресурсами

7M08613 Water resources management

7M08613 Су ресурстарын басқару

61.               

7М08-Сельское хозяйство и биоресурсы

Ауыл шаруашылық және биоресурстар

Agriculture and bioresources

7М08615 Управление водными ресурсами 1 год

7M08615 Water resources management

7M08615 Су ресурстарын басқару

62.               

7М08-Сельское хозяйство и биоресурсы

Ауыл шаруашылық және биоресурстар

Agriculture and bioresources

7M08612-Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов

7M08612 Water supply and water disposal of settlements

7M08612 Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және суды бұру

63.               

7М06-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

7М061-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

М094 Информационные технологии

Ақпараттық технологиялар

Information technologies

7M06111-Информатика и компьютерные науки

7M06111 Informatics and computer science

7M06111 Информатика және компьютерлік ғылымдар

64.               

7М06-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

7M06115-Информатика и компьютерные науки (1 год)

7M06115 Informatics and computer science (1 year)

7M06115 Информатика және компьютерлік ғылымдар (1 жыл)

65.               

7М06-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

7M06114-Программирование и разработка программного обеспечения

7M06114 Programming and Software Development

7M06114 Бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу

66.               

7М06-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

7M06117-Программирование и разработка программного обеспечения  (1 год)

7M06117 Programming and Software Development (1 year)

7M06117 Бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу (1 жыл)

67.               

7М06-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

7M06112-Администрирование, управление и защита компьютерных систем и сетей

7M06112 Administration, management and protection of computer systems and networks

7M06112 Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау

68.               

7М06-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

7М06116-Администрирование, управление и защита компьютерных систем и сетей (1 год)

7M06116 Administration, management and protection of computer systems and networks (1 year)

7M06116 Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау (1 жыл)

69.               

7М06-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

7M06113 -Корпоративные информационные системы и технологии

7M06113 Corporate Information Systems and Technologies

7M06113 Корпоративті ақпараттық жүйелер және технологиялар

70.               

7М06-Информационно-коммуникационные технологии

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Information and communication technologies

7M06101 -Корпоративные информационные системы и технологии (1 год)

7M06101 Corporate Information Systems and Technologies (1 year)

7M06101 Корпоративтік ақпараттық жүйелер мен технологиялар (1 жыл)

71.               

7М11-Услуги

Қызмет көрсету

Services

7M112-Гигиена и охрана труда на производстве

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғ ау

Occupational health and safety

М150 Санитарно-профилактические мероприятия

Санитарлық-профилактикалық  іс-шаралар

Sanitary  measures

7M11211-Безопасность жизнедеятельности в техносфере

7M11211 Life safety in technosphere

7М11211 Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі

72.               

7М11-Услуги

Қызмет көрсету

Services

7M11212-Безопасность жизнедеятельности в техносфере (1 год)

7M11212 Life safety in technosphere (1 year)

7М11212 Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі (1 жыл)

73.               

7М11-Услуги

Қызмет көрсету

Services

7М113-Транспортные услуги

Көлік қызметтері

Transport services

М151 Транспортные услуги

Көлік қызметі

Transport services

7М11311-Организация и управление на автомобильном транспорте

7M11311 Organization of transport and management of road transport

7М11311 Автомобиль көлігін тасымалдауды және басқаруды ұйымдастыру

74.               

7М02-Искусство и гуманитарные науки

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Arts and Humanities

7М023-Языки и литература

Тілдер және әдебиет

Languages and literature

М060 Филология

Филология

Philology

7M02312-Филология: языкознания

7M02312 Philology: linguistics

7M02312 Филология: тіл білімі

75.               

7М02-Искусство и гуманитарные науки

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Arts and Humanities

7M02314 -Филология: языкознание (1 год)

7M02314 Philology: linguistics (1 year)

7M02314 Филология: тіл білімі (1 жыл)

76.               

7М02-Искусство и гуманитарные науки

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Arts and Humanities

7М02313-Филология: литературоведение  (1 год)

7M02313 Philology: literary criticism(1 year)

7M02313 Филология: әдебиеттану (1 жыл)

77.               

7М02-Искусство и гуманитарные науки

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Arts and Humanities

7М02311-Филология: литературоведения 

7M02311 Philology: literary criticism

7M02311 Филология: әдебиеттану

78.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7М052-Окружающая среда

Қоршаған орта

Environment

М087 Технология охраны окружающей среды

Қоршаған ортаны қорғау технологиясы

Environmental protection technology

7М05212-Управление промышленной экологией

7M05212 Management of industrial ecology

7M05212 Өнеркәсіптік экологияны басқару

79.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7М05213-Управление промышленной экологии (1 год)

7M05213 Management of industrial ecology (1 year)

7M05213 Өнеркәсіптік экологияны басқару (1 жыл)

80.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7M05211-Геоэкология и управление природопользованием

7M05211 Geoecology and management of environmental management

7M05211 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару

81.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7М05214-Геоэкология и управление природопользованием (1 год)

7M05214 Geoecology and management of environmental management (1 year)

7M05214 Геоэкология және табиғатты пайдалануды басқару (1 жыл)

82.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7М053-Физические и химические науки

Физикалық және химиялық ғылымдар

Physical and chemical sciences

М089 Химия

Химия

Сhemistry

7M05311 Химия

7M05311 Chemistry

7M05311 Химия

83.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7M05312 Химия (1 год)

7M05312 Chemistry (1 year)

7M05312 Химия (1 жыл)

84.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7М051-Биологические и смежные науки

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

Biological and related sciences

М080 Биология

Биология

Biology

7М05111-Общая биология

7M05111 General Biology

7M05111 Жалпы биология

85.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7М05112-Общая биология (1 год)

7M05112 General Biology (1 year)

7M05112 Жалпы биология (1 жыл)

86.               

7М05-Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

7М054-Математика и статистика

Математика және статистика

Mathematics and statistics

М092 Математика и статистика

Математика және статистика

Mathematics and statistics

 

7M05411-Математика и математическое моделирование

7M05411 Mathematics and Mathematical Modeling

7M05411 Математика және математикалық модельдеу

87.               

7М03-Социальные науки, журналистика и информация

Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

\Social sciences, journalism and information

7М031-Социальные науки

Әлеуметтік ғылымдар

Social sciences

М066 Психология

Психология

Psychology

7М03111-Психология в социальной сфере и профессиональной деятельности

7M03111 Psychology in the social sphere and professional activity

7M03111 Әлеуметтік сала мен кәсіби қызмет психологиясы

88.               

7М03-Социальные науки, журналистика и информация

Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

\Social sciences, journalism and information

7M03112 Психология в социальной сфере и профессиональной деятельности (1 год)

7M03112 Psychology in the social sphere and professional activity (1 year)

7M03112 Әлеуметтік сала мен кәсіби қызмет психологиясы (1 жыл)

89.               

7М02-Искусство и гуманитарные науки

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Arts and Humanities

7М022-Гуманитарные науки

Гуманитарлық ғылымдар

Humanities

М053 История и археология

Тарих және археология

History and archeology

7M02211-История

7M02211 History

7M02211 Тарих

90.               

7М02-Искусство и гуманитарные науки

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Arts and Humanities

7M02213-История (1 год)

7M02213 History (1 year)

7M02213 Тарих (1 жыл)

91.               

7М02-Искусство и гуманитарные науки

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

Arts and Humanities

7М021-Искусство

Өнер

Art

М043 Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

Fashion, interior design and industrial design

7М02111-Дизайн

7M02111 Design

7M02111 Дизайн

92.               

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7М011 Педагогика и психология

Педагогика және психология

Pedagogy and psychology

М001 Педагогика и психология

Педагогика және психология

Pedagogy and psychology

7M01104 Педагогические измерения

7M01104 Pedagogical measurement

7M01104 Педагогикалық өлшеулер

93.               

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

 

7М018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын  даярлау

Training  in social pedagogy and self-knowledge

М020 Подготовка кадров по социальной педагогике и самопознанию

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын  даярлау

Training  in social pedagogy and self-knowledge

7M01801 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию

7M01801 Training of specialists in social pedagogy and self-knowledge

7M01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау

94.               

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7М011 Педагогика и психология

Педагогика және психология

Pedagogy and psychology

М001 Педагогика и психология

Педагогика және психология

Pedagogy and psychology

7M01101 Педагогика және психология

7M01101 Pedagogy and psychology

7M01101 Педагогика және психология

95.               

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7М015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам

Жаратыластану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

Teacher training in natural science subjects

М010 Подготовка педагогов математики

Математика педагогтерін даярлау

Teacher training in   mathematics

7M01501 Подготовка педагогов математики

7M01501 Training of mathematics teachers

7M01501 Математика педагогтарын даярлау

96.               

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

М011 Подготовка педагогов физики

Физика педагогтарын  даярлау

Teacher training of physics

7M01502 Подготовка педагогов физики

7M01502 Training of physics teachers

7M01502 Физика педагогтарын даярлау

97.               

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7M01512 Подготовка педагогов физики (1 год)

7M01512 Training of physics teachers (1 year)

7M01512 Физика педагогтарын даярлау (1 жыл)

98.               

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

М012 Подготовка педагогов информатики

Информатика педагогтерін даярлау

Teacher training in informatics

7M01503 Подготовка педагогов информатики

7M01503 Training of informatics teachers

7M01503 Информатика педагогтарын даярлау

99.               

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

М014 Подготовка педагогов биологии

Биология педагогтерін даярлау

Teacher training in  biology

7M01505 Подготовка педагогов биологии

7M01505 Training of biology teachers

7M01505 Биология педагогтарын даярлау

100.           

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

М013 Подготовка педагогов химии

Химия педагогтерін даярлау

Teacher training in chemistry 

7M01504 Подготовка педагогов химии

7M01504 Training of chemistry teachers

7M01504 Химия педагогтарын даярлау

101.           

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7М016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам

Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау

Teacher training  in humanitarian subjects

М016 Подготовка педагогов истории

Тарих педаогтерін даярлау

Teacher training in  history

7M01601 Подготовка педагогов истории

7M01601 Training of history teachers

7M01601 Тарих педагогтарын даярлау

102.           

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7М017 Подготовка педагогов по языкам и литературе

Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

Teacher training  in languages and literature

М017 Подготовка педагогов казахского языка и литературы/ Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау / Teacher training in  Kazakh language and literature

М018 Подготовка педагогов русского языка и литературы/ Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау/ Teacher training in Russian language and literature

М019 Подготовка педагогов иностранного языка/ Шет тілдері педагогтерін даярлау/ Teacher training in foreign language

7M01723 Подготовка педагогов казахского языка и литературы

7M01723 Training of teachers of the Kazakh language and literature

7M01723 Қазақ тілі және әдебиет педагогтарын даярлау

103.           

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7M01702 Подготовка педагогов русского языка и литературы

7M01702 Training of teachers of Russian language and literature

7M01702 Орыс тілі және әдебиет педагогтарын даярлау

104.           

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7M01703 Подготовка педагогов по иностранным языкам

7M01703 Training of teachers in foreign languages

7M01703 Шетел тілдері педагогтарын даярлау

105.           

7М01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

7M01704 Подготовка педагогов по иностранным языкам (1 год)

7M01704 Training of teachers in foreign languages (1 year)

7M01704 Шетел тілдері педагогтарын даярлау (1 жыл)

Top