ДОКТОРАНТУРА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 2021-2022 оқу жылына арналған

ЖОО атауы: «М. Х. ДУЛАТИ Тараз өңірлік университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Мекен-жайы: Тараз қаласы, Сулейманов көшесі, 7

Пошта индексі: 080000 Қазақстан Республикасы

Қабылдау комиссиясының байланыстары: 8 (7262) 45-73-92, Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс., http://dulaty.edu.kz

Білім беру саласы

Область образования

Field of education

Оқыту бағыты Направление подготовки

Direction of personnel training

БББ тобы

Группа ОП

Group of educational programs

БББ аты

Наименование ОП

Educational programs

1

8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

8D072-Производственные и обрабатывающие отрасли

Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

D 114 Текстиль: одежда, обувь и кожанные изделия

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

Textiles: clothes,footwear and  leather products

8D07211-Индустрия изделий из кожи

8D07211 Leather goods industry

8D07211 Былғары бұйымдарының индустриясы

2

8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

8D07212-Инновационный текстиль

8D07212 Innovative textiles

8D07212 Инновациялық текстиль

3

8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

D111 Производство продуктов питания

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

Food production

8D07213-Технология пищевых и перерабатывающих производств

8D07213 Technology of food and processing productions

8D07213 Тамақ және өңдеу өндірісінің технологиясы

4

8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы

Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

Agriculture and bioresources

8D0886-Водные ресурсы и водопользование

Су ресурстары және суды пайдалану

Water resources and water use

D137 Водные ресурсы и водопользования

Су ресурстары және суды пайдалану

Water resources and water use

8D08612-Мелиорация и орошаемое земледелие

8D08612 Reclamation and irrigated agriculture

8D08612 Мелиорация және суғармалы егіншілік

5

8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Engineering, Manufacturing and Civil engineering

8D074-Водное хозяйство

Су шаруашылығы

Water management

D129 Гидротехническое строительство

Гидротехникалық құрылыс

Hydrotechnical  construction

8D07411-Гидротехническое строительство и сооружения

8D07411 Hydrotechnical construction and facilities

8D07411 Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар

6

8D05 Естественные науки, математика и статистика

Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

Natural sciences, mathematics and statistics

8D0053-Физические и химические науки

Физикалық және химиялық ғылымдар

Physical and chemical sciences

D089 Химия

Химия

Chemistry

8D05311 Химия

8D05311 Chemistry

8D05311 Химия

7

8D01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам

Жаратыластану пәндері бойынша педагогтарды даярлау

Teacher training in natural science subjects

D010 Подготовка педагогов математики

Математика педагогтарын даярлау

Training of mathematics teachers

8D01501 Подготовка педагогов математики

8D01501 Training of mathematics teachers

8D01501 Математика педагогтарын даярлау

8

8D01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

D011 Подготовка педагогов физики

Физика педагогтарын даярлау

Training of physics teachers

8D01502 Подготовка педагогов физики

8D01502 Training of physics teachers

8D01502 Физика педагогтарын даярлау

9

8D01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

8D017 Подготовка педагогов по языкам и литературе

Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау

Teacher training  in languages and literature

D017 Подготовка педагогов казахского языка  и литературы

Қазақ тілі және әдебиет педагогтарын даярлау

Training of teachers of  the Kazakh languageandliterature

8D01701 Подготовка педагогов казахского языка и литературы

8D01701 Training of teachers of the Kazakh language and literature

8D01701 Қазақ тілі және әдебиет педагогтарын даярлау

10

8D01 Педагогические науки

Педагогиялық ғылымдар

Pedagogical sciences

D018 Подготовка педагогов русского языка  илитературы

Орыс тілі және әдебиет педагогтарын даярлау

Training of teachers of Russian language and literature

8D01702 Подготовка педагогов русского языка и литературы

8D01702 Training of teachers of Russian language and literature

8D01702 Орыс тілі және әдебиет педагогтарын даярлау

Top