ҚАРАТАУ ТАУ-КЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

ҚАРАТАУ ТАУ-КЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Қабылдау бөлмесінің телефоны: 8(72644)6-12-50

Мекен-жайы: Қаратау қаласы, Рыскулов көшесі №12

Колледж туралы

Колледж 2016 жылдың 1 тамызында ашылды. Колледж М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің Қаратау қаласындағы Жалпы білім беру пәндері факультетінің базасында құрылған.

Колледж миссиясы – кәсіби жоғары және әлеуметтік табысты тұлға қалыптастыру, сапалы білім қызметін ұсыну мен еңбек нарығында сұранысқа ие мамандардың дайындық деңгейін арттыру.

Колледждің мақсаты – оқу-тәрбие процестерін жетілдіру, оқу түрін, мерзімін, мазмұнын таңдауда зор мүмкіндіктер жасай отырып, қоғамның, мемлекеттің және тұлғаның сапалы білім алудағы сұранысын қанағаттандыру.

Колледждің басты міндеті – мамандарды даярлау сапасын жетілдіру және түлектердің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.

Колледж өз қызметінде Қазақстан Республикасы ғылым және білім министрлігінің нормативті-құқықтық және нұсқаушылық құжаттарын және колледж Ережесін басшылыққа алады.

Колледжде оқу жұмыстарын жүргізуге келесі материалдық-техникалық база пайдаланылуда: оқу корпусы, жабық спорт кешені және жатақхана. Сонымен қатар колледжде 50 орындық асхана, медициналық кабинет, 20 компьютермен және интерактивтік тақтамен жабдықталған, интернет желісіне қосылған 2 компьютерлік класс және 50 орындық оқу залы бар. Колледж оқу үрдісінде 25 оқу кабинетін, 4 зертхананы және 2 шеберхананы пайдалануда.

Колледжде педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес және 2 циклдық әдістемелік комиссия жұмыс атқарады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізімі

1.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жекелеген санаттағы азаматтарына, сондай-ақ, қорғаншылық (қамқоршылықтағы) пен патронаттағы тұлғаларына тегін тамақтандыруды ұсыну

2.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру

3.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру

4.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға жатақхана беру

5.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжаттардың телнұсқаларын беру

6.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау

7.

Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау

8.

Педагогтарға біліктілік санаттарын беру және растау рәсімінен өту үшін құжаттарды қабылдау

9.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру


Білім беру бағдарламасының паспорты

Мамандық коды және атауы:

07110100 Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

Біліктілік/біліктіліктер коды және атауы:

4S07110102 Техник-технолог (түрлері бойынша)

ТжКОБКБ ұйымдары (әзірлеуші) :

М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, ҚАРАТАУ ТАУ-КЕН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Әзірлеуші серіктестер:

"Казфосфат" ЖШС

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

техник-технолог маманын дайындау

ҰБШ бойынша деңгейі:

Орта буын маманы

СБШ бойынша деңгейі:

4

Кәсіптік стандарт (бар болса):

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары

Оқыту түрі:

күндізгі

Білім базасы:

негізгі орта білім базасында

Оқыту тілі::

қазақша

Білім беру бағдарламасының әдістемелік кеңесте (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) қарау күні::

01.09.2021

Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияның нөмірі::

KZ19LAA00018483

Білім беру қызметімен айналысуға арналған лицензияға қосымшаның нөмірі::

040

Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері::

модульдік-кредиттік

Модульдің атауы/пәндері

Оқыту нәтижелері/бөлімдері

Кредиттер/

сағаттар көлемі

1

Жалпы білім беретін пәндер модулі

Жалпы білім пәндерін оқу

60/1440

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру

Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

8/192

Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру

6/144

Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгеру

1/24

Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-порталдардың қызметтерін пайдалану

1/24

Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану

Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру

1/24

Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді талдау және бағалау.

1/24

Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің «жасыл» экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну

1/24

Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау

1/24

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық негіздерін меңгеру

1/24

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Төзімді және белсенді жеке ұстанымды қалыптастыратын моральдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну

2/48

Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну

Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгеру

2/48

Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін меңгеру

2/48

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Кәсіби қызмет саласында қарым-қатынас жасау үшін шет тілдерінің грамматикасы мен терминологиясын меңгеру

3/72

Кәсіби қызмет саласында қарым-қатынас жасау үшін қазақ (орыс) тілдерінің грамматикасы мен терминологиясын меңгеру

3/72

Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау

1/24

Өндірісті технологиялық дайындауды қамтамасыз ету

Негізгі және қосалқы технологиялық жабдықты, шикізат пен материалдарды тиімді пайдалану

8

Жабдықтарды орналастыру, техникалық жабдықтау және жұмыс орындарын ұйымдастыру жоспарын құру

2/48

Өндірістік объектінің жабдықтары мен коммуникацияларын жұмысқа дайындау

2/48

Өндірісті іске қосу және тоқтату бойынша жұмыстарды орындау

3/72

Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды әзірлеу

3/72

Қондырғылар мен цехаралық қатынастардың технологиялық схемаларына өзгерістер енгізу

2/48

Жұмыс орнында есепке алу-есеп беру құжаттамасын жүргізу

1/24

Бастапқы заттардың химиялық құрамының өзгеруіне байланысты емес технологиялық операцияларды жүргізу

4/96

Технологиялық жабдықты пайдалану кезінде электр қауіпсіздігі қағидаларын сақтау

3/72

Технологиялық процестердің және өндірістің дайын өнімінің сапасын бақылау

Бақылау-өлшеу аспаптарының және зертханалық талдаулардың көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті бақылауды жүргізу

2/48

Бастапқы заттарды, жартылай өнімдерді және өндіріс өнімдерін зертханалық сынауға қатысу

5/120

Негізгі және қосалқы материалдар шығынының нормативтік көрсеткіштерге сәйкестігін анықтау

4/96

Технологиялық процестердің тұрақтылығын талдау

3/72

Технологиялық процесс барысының бұзылу себептерін анықтау, алдын алу және жою

2/48

Еңбекті қорғау, өртке қарсы және экологиялық қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылау

2/48

Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін түзету

Процестің технологиялық параметрлерінің регламенттік параметрлерден ауытқуларына талдау жүргізу

3/72

Жабдықтың қалыпты жұмыс режимінің ауытқуын анықтау, оларды жою үшін шаралар қолдану

1/24

Өндірістің технологиялық режимін тағайындау және негіздеу

4/96

Ауытқуларды талдауды ескере отырып, технологиялық құжаттаманы өзектендіру

1/24

Жаңа технологиялық процестерді игеру бойынша эксперименттік жұмыстарға қатысу

Эксперименттік жұмыстарды жүргізу негіздерін меңгеру

3/72

Технологиялық жабдықты сынауға, жобаланатын технологиялық процестер мен өндіріс тәртіптерінің эксперименттік жұмыстарын жүргізуге қатысу

3/72

Эксперимент нәтижелерін өңдеу

1/24

КМ 5. Технологиялық процестерді жобалау

Стандарттарды, техникалық шарттарды, нормативтік, әдістемелік және өзге де басқару материалдарын жобалау, әзірлеу және ресімдеу құжаттарын қолдану

2/48

Жобаланған процестің техникалық сипаттамаларын ұсыну

3/72

Жоба бойынша негізгі технологиялық есептеулер мен сызбаларды орындау

6/144

Жобалық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану

2/48

Технологиялық процестер мен жабдықтарды жобалау кезінде еңбекті ұйымдастырудың, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтау

1/24

Технологиялық жабдықтың сызбаларын сызу мен сызбаларын оқу

3/72

Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық жасау

Өндірісті жедел жоспарлау бойынша жұмысқа қатысу

9/216

Материалдық және энергетикалық ресурстардың шығынын азайту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу

9/216

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптары бойынша бөлімше қызметкерлеріне нұсқаулық жүргізу

9/216

Қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру, олардың қызметінің нәтижелерін бағалау

18/432

Технологиялық процестерді жүргізу әдістері мен құралдарын пайдаланудың экономикалық орындылығын бағалау

9/216

Басшылық
ДЖАРЫЛКАПОВ МАНАП МЕЙРАМБАЕВИЧ

Колледж директоры

Байланыс телефоны: 8(72644)6-12-50

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Мекен-жайы: Қаратау қаласы, Рыскулов көшесі №12


БИЖУМАНОВА САУЛЕ АЛПЫСБАЕВНА

Колледж директорының оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі орынбасары

Байланыс телефоны: 8(72644) 6-12-12

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Мекен-жайы: Қаратау қаласы, Рыскулов көшесі №12


ОРЫМБЕК АЙГҮЛ ОРЫМБЕКҚЫЗЫ

Колледж директорының тәрбие-ісі жұмыстары жөніндегі орынбасары

Байланыс телефоны: 8(72644) 6-12-12

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Мекен-жайы: Қаратау қаласы, Рыскулов көшесі №12


ШАПАЗЫЛОВА АҚБӨПЕ ҒАБИТҚЫЗЫ

Әдіскер

Байланыс телефоны: 8(72644) 6-12-12

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Мекен-жайы: Қаратау қаласы, Рыскулов көшесі №12


Жұманазарова Ақниет Несіпбекқызы

Педагог-психолог

Байланыс телефоны: 8(72644) 6-12-12

E-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Мекен-жайы: Қаратау қаласы, Рыскулов көшесі №12

Мамандықтар

Мамандық атауы

Біліктілік атауы

04 - Кәсіпкерлік, басқару және құқық

04130100 - Менеджмент (қолдану салалары бойынша)

4S04130101- Менеджер

06 - Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

06130100 - Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

4S06130105 - Ақпараттық жүйелер технигі

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07110100 - Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)

4S07110102 - Техник-технолог (түрлері бойынша)

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07120200 - Экологиялық қондырғыларды пайдалану және қызмет көрсету

4S07120202 - Техник-технолог

3W07120201-Шаң-газ ұстайтын қондырғыларға қызмет көрсету операторы

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07130200 - Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)

4S07130202 - Техник-электрик

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07130700 - Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану(түрлері және салалары бойынша)

4S07130704 Техник-электромеханик

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07140100 -Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару

(бейін бойынша)

4S07140102 - Техник-электромеханик

3W07140101- Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07151100 – Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)

4S07151102 - Техник-механик

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07161300 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

3W07161302 - Автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электрик

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07240300 - Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық қазу

4S07240303 - Техник-технолог

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07240500 - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)

4S07240503 - Техник-технолог

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07240900 - Мұнай және газ кен орындарын пайдалану

4S07240902 - Техник-технолог

07 - Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

07321100 - Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің

инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалану

4S07321103 - Инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану технигі

Серіктестер

Өндірістік практикаларды өту үшін төмендегі мекемелермен келісім-шарттар жасалды:

 1. «Игілік» ШЖҚ КМК, Қаратау қаласы;
 2. «Казфосфат» ЖШС филиалы, «Чулактау» ТӨК, Қаратау қаласы;
 3. «Талас аудандық электр желілері» ЖШС, Қаратау қаласы;
 4. «Таза қала» ЖШС, Қаратау қаласы;
 5. «Талас ЖОЛДАРЫ» ЖШС, Қаратау қаласы;
 6. «Құрылыс-Жанар» ЖШС, Қаратау қаласы;
 7. «Еврощебень» ЖШС, Қаратау қаласы;
 8. «Talas Investment Company» ЖШС, Қаратау қаласы;
 9. 9. «Қаратау Про» ЖШС, Қаратау қаласы;
 10. «Жамбыл Недр» ЖШС, Қаратау қаласы;
 11. «Көктал - Мрамор» ЖШС, Қаратау қаласы;
 12. «Пырақ құрылыс» ЖШС, Тараз қаласы;
 13. «Қордай – Тау» ЖШС, Қордай ауылы;
 14. «Қызыл - Тас» ЖШС, Қордай ауылы;
 15. «Ақтас» ЖШС, Қордай ауылы.
Жетістіктер

Оқытушылар:

 1. 2019 жылы 2 оқытушының оқу құралдары жарық көрді. Олар: арнайы пән оқытушысы Қ.Жұмановтың мемлекеттік тілде «Күкірт қышқылы өндірісі» атты оқу құралы Фолиант баспасынан шықса, «Мәдениеттану» пәнінің оқытушысы Ф.Оразбекованың «Художественная литература» атты кітабы 2019 жылдың желтоқсан айында Алматы қ. «Тіл» баспасынан шығарылды.
 2. Жұманов Қ.Б. Өндірістік оқыту шеберлеріне арналған «Өз ісінің шебері» атты облыстық байқауда «Жаңашыл шебер» номинациясымен марапатталды.
 3. Арнайы пән оқытушысы Орымбек Айгүл Орымбекқызы Қазақстан Республикасы Педагогтар Қоғамының ұйымдастыруымен білім саласының үздік қызметкерлерін анықтап, оларды ынталандыру мақсатында өткізіліп жатқан «Тәуелсіз елдің ұстазы - 2021» республикалық байқауына  белсене қатысып,  ұсынған жұмыстары үздік деп танылғаны үшін Дипломмен марапатталды.

Студенттер:

 1. Талас ауданы әкімдігі ішкі саясат бөлімінің Жастар ресурстық орталығы Қазақстан халқы Ассамблеясының 25 жылдығына орай ұлттар мен ұлыстар арасындағы достықты нығайту мақсатында «Жастар-ұлттар бірлігінің ұйытқысы» атты аудандық жастар фестивалін ұйымдастырды. Мерекелік іс шараға колледжден белсенді студенттер қатысып халықаралық студенттер күні мерекесіне орай ауданда қоғамдық жұмыстарға және жастар саясатына белсене атсалысқаны үшін 2ХТӨ-20 тобының  студенттері Әтірбек Н, Айтчанова Қ, 2ПҚАҚ-19 тобының студенттері Рахманберді А, Оңғарбек Б Алғыс хатпен марапатталды.
 2. «Саналы ұрпақ – жарқын болашақ» атты аудандық форум өтіп, 2ЭҚПҚ-19 тобының студенті «Еріктілер жылында» Н.Баршағали белсенді атсалысқаны үшін әкімнің Алғыс хатымен марапатталды.
 3. «Абай-дана, Абай - дара» облыстық эссе байқауына қатысқаны үшін, 2ЭҚПҚ-19 тобының студенті А.Құрманәлі Алғыс хатпен марапатталды.
 4. «Бөкей оқулары» атты аудандық байқауға 2ХТӨ-20 тобының студенті Д.Уразбаева Алғыс хатпен марапатталды.
 5. «16-желтоқсан Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі» күніне орай, оқуда озаттылығымен, ғылыми жетістіктерімен, университетіміздің қоғамдық-саяси, мәдени-көпшілік, спорттық іс-шараларына қатысып, қала, облыс, республика деңгейіндегі байқауларда университет имиджін нығайтуға өз үлесін қосып жүрген 2ПҚАҚ-19 тобының студенті Абдимуратов А. университет ректорының Құрмет Грамотасымен марапатталды.
 6. 10 қараша 2021 жылы Облыс әкімдігінің жастар мәселелері басқармасы ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы және Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай «Жамбыл Жабаев: Ұлы сарынның сарқыты» тақырыбында жас ғалымдар арасында республикалық ғылыми-практикалық конференциясына колледждің 1БҚ-21 тобының білімгері Үшкемпір Көркем 3 дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Кутпанбаева Карлыгаш
 7. 11.2021 жылы М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті ұйымдастыруымен «Ағылшын тілі: қазіргі векторлар және перспективалар» атты ғылыми конференциясына колледждің 2ПҚБ - 20 білімгері Құрманәлі Алихан Сәбитұлы  қатысқаны үшін Сертификатпен және «Үлгілі жас зерттеуші» номинациясы бойынша студент пен жетекшісі  Кокушева Меруерт дипломмен марапатталды.
 8. 8 қараша 2021 жылы Қ. Сәтпаев атындағы республикалық тау-кен мамандықтарына арналған қашықтық олимпиадасына колледждің 50 білімгері қатысты, 3ПҚАҚ – 19 тобынан 25 білімгер, 4ПКБ – 18 тобынан 4 адам, 2ПҚБ-21  тобынан 21  білімгер, жалпы 50 білімгер қатысқаны үшін сертификаттармен, соның ішінде 5 білімгер мақтау хатымен: Ерімбетова Жібек, Есиркепбай Әділет, Камаладин Ақжол, Омар Әсел, Сейілбек Балнұр, 2 пән оқытушылары: Жумадилдаева Майра  және Әлсеитов Данияр Алғыс хатпен марапатталды.
 9. 12.2021 жылы «Математика» пәнінен Республикалық онлайн-олимпиадаға қатысқаны үшін колледждің 1 курс 1 БҚ-21 тобының білімгері Шарапатова Зулфия Талғатқызы 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Сулейменова Зиба.
 10. 22.12.2021 жылы «Математика» пәнінен Республикалық онлайн-олимпиадаға қатысқаны үшін колледждің 2 курс 2 ПҚБ-20 тобының  білімгері Омар Әсел Ғабитқызы 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Сулейменова Зиба.
 11. 22.12.2021 жылы «Математика» пәнінен Республикалық онлайн-олимпиадаға қатысқаны үшін колледждің 2 курс 2 ПҚБ-20 тобының  білімгері Аманжолова Нурсила Азимханқызы 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Сулейменова Зиба.
 12. 24.12.2021 жылы «Математика» пәнінен Республикалық онлайн-олимпиадаға қатысқаны үшін колледждің 1 курс 1 БҚ-21 тобының  білімгері Сайлыбаева Айяна Аскаровна 1 дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Сулейменова Зиба.
 13. 24.12.2021 жылы «Математика» пәнінен Республикалық онлайн-олимпиадаға қатысқаны үшін колледждің 1 курс 1 БҚ-21 тобының  білімгері Үшкемпір Көркем Әлімжанқызы 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. Жетекшісі Сулейменова Зиба.
 14. 26.12.2021 ж Республикалық Дәстүрлі Интернет Олимпиада «Математика» пәнінен қатысқаны үшін колледждің  2 курс 2 ПҚБ-20 тобының білімгері Балнұр Сейілбек 3 дәрежелі дипломмен марапатталды.
Байланыс

Колледж директоры

Джарылкапов Манап Мейрамбаевич

8(72644)6-12-50

Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Колледж директорының оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі орынбасары

Бижуманова Сауле Алпысбаевна

8(72644) 6-12-12

Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Колледж директорының тәрбие-ісі жұмыстары жөніндегі орынбасары

Орымбек Айгүл Орымбекқызы

8(72644) 6-12-12

Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

«Жалпы білім беру пәндері» циклдық әдістемелік комиссия төрайымы

Шимырбаева Алия Ускеновна

8(72644) 6-12-12

Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

«Арнайы пәндер» циклдық әдістемелік комиссия төрайымы

Шапазылова Ақбөпе Ғабитқызы

8(72644) 6-12-12

Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Педагог-психолог

 Жұманазарова Ақниет Несіпбекқызы

8(72644) 6-12-12

Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Материалдық база
 
 

Мультимедиялық ақпараттық орталық

Спорт кешені

Кітапхана

Талдаудың физика-химиялық, аналитикалық әдістері және техникалық бақылау зертханалары

Top