ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚОЛДАНЫС АЯСЫН КЕҢЕЙТУГЕ БАҒЫТТАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ ПОРТАЛДАР

Қазақ тілін TIL-QURAL арқылы үйреніңіз(Өз бетінше үйренуге арналған интерактивті курс)

Tilqural.kz
Tilalemi.kz - Шайсұлтан Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы Tilalemi.kz
  Balatili.kz - қазақ тілін оқып, дамытқысы келетін үш жастан асқан балаларға, сонымен қатар бала тәрбиесі мен оқытуды жүзеге асырушы тәрбиешілер мен мұғалімдерге, ата- аналарға арналады. Сайт интуитивті іздеу жүйесі мен ыңғайлы навигация жүйесі бар онлайн платформа негізінде жұмыс істейді. Balatili.kz
Emle.kz - қазақ тілінің орфографиялық электрондық базасы Emle.kz
Termincom.kz - қазақ терминологиясын жүйелеудің жаңа талаптарын жүзеге асыруды көздейді, терминологиялық лексиканы біріздендеру, терминологиялық қорды толықтыру, терминдерді және атауларды қазақ тілінің нормаларына сәйкес реттеу, терминологиялық атауларды қолдану тиімділігін арттыру мақсатында бұқара қауымға арналған ақпараттық құрал Тermincom.kz
Sozdikqor.kz порталы - әртүрлі салалық сөздіктер мен энциклопедиялардағы сөздер мен тұрақты сөз тіркестерін, қазақ тіліндегі көне сөздерді, кірме сөздерді, аймақтық және ақпараттық технологиялардың даму кезеңіндегі жаңа технологиялық сөздердің мағынасын көруге мүмкіндік беретін платформа. «Сөздікқор» порталының іздеу жүйесі арқылы сөздердің дефинициясын, синонимін, антонимін, омонимін, фразеологиялық тіркесте немесе сөйлем ішінде кездесуін бір бетте көруге болады. Sozdikqor.kz
 

Қазақ тілі ұлттық корпусының кіші корпустары. Лингвистикалық корпус – тілдік құбылыстарды (әсіресе сөз, фразаларды) іздеуді жеңілдететін белгілі бір тілдегі жазбаша және ауызша мәтіндердің электронды түрде жинақталған ақпараттық-анықтамалық базасы. Ол іздеу нәтижесін табиғи контексте көрсетеді.

Qazcorpora.kz
  Qujat.kz - айналымының автоматтандырылған электронды базасы Qujat.kz
  Tilmedia - қазақ тілін үйренудің ең қызықты және тиімді тәсілі. Tilmedia.kz
  Atau.kz - Oномастикалық электрондық базасы Atau.kz
  Abai.institute - Абай әлемі туралы және қазақ тілін үйренуге арналған портал. Abai.institute
Top