БОС МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР САНЫ

GPA ведомостары:

2018 жылы оқуға түскендер

2019 жылы оқуға түскендер

2020 жылы оқуға түскендер 

Білім беру грантын беруге үміткерді даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы

Білім беру грантын беруге үміткердің білім беру бағдарламалары/мамандықтары тобының коды және атауы

Курсы

Саны

1.

В004-Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

6В01401- Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

2

1

2.

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6В01421-Білім саласындағы дене мәдениеттік спорттық қызмет

2

1

3.

В028-Хореография

6В02101-Хореография

2

1

4.

В054-Физика

6В05313-Эксперименттік – техникалық физика

2

2

5.

В061-Материалтану мен технологиялар

6В07116-Материалтану және жеңіл өнеркәсіп материалдарының технологиясы

2

2

6.

В068-Тамақ өнімдерін өндіру           

6В07214-Тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясы және инженерингі

2

1

7.

В070-Тоқыма: киім кешек, аяқ киім және былғары бұйымдары    

6В07220-Аяқ киім индустриясы

2

2

8.

В071-Тау кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07216-Мұнай газ инженериясы

2

1

9.

В073-Сәулет            

6В07318- Қалалық орта сәулеті

2

3

10.

В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс       

6В07316-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

2

1

11.

В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс       

6B07317-Тұрғын және қоғамдық ғимараттар сәулеті

2

1

12.

В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс       

6B07319-Автомобиль жолдарын салу және пайдалану

2

1

13.

В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс                   

6В07320-Бетон және керамикалық материалдар өндірісі

2

1

14.

В076-Стандарттау сертификаттау және метрология

6В07511-Өнеркәсіпті стандарттау және сапаны басқару

2

1

15.

В092-Тынығу                      

6B11117- Мәдени-тынығу қызметі: бос уақытты ұйымдастыру және педагогикасы

2

1

16.

В095-Көлік қызметтері       

6В11311-Автомобиль көлігін тасымалдауды және басқаруды ұйымдастыру

2

1

                                                                                                                                              Барлығы:   21

 

1.

В005-Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6В01421-Білім саласындағы дене мәдениеттік спорттық қызмет

3

1

2.

B006-Музыкалық мұғалімдерді оқыту

6B01402-Музыкалық мұғалімдерді оқыту (жеделдетілген)

3

1

3.

B006-Музыкалық мұғалімдерді оқыту

6B01402-Музыкалық мұғалімдерді оқыту

3

1

4.

B017-Орыс тілі мен әдебиетінің оқытушылары          

6B01706-Орыс тілі мен әдебиетінің оқытушылары

3

2

4.

В031-Мода, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны

6В02113- Интерьер дизайн

3

1

5.

В034-Тарих және археология

6В02211-Тарих

3

1

6.

В050-Биологиялық және аралас ғылым

6В05113-Тағам биотехнологиясы

3

1

7.

В052-Жер туралы ғылым

6В05214-География және табиғаттың тіршілікке үйлесуі

3

1

8.

В055-Математика және статистика

6В05411-Математика және статистика

3

2

9.

В057-Ақпараттық технологиялар

6В06111-Информатика және ақпараттық компьютерлік ғылымдар

(жеделдетілген)

3

1

10.

В057-Ақпараттық технологиялар

6В06120-Бағдарламалық инженерия

3

1

11.

В059-Коммуникациялар және коммуннимкациялық технологиялар

6В06211-Көпарналы талшықты – оптикалық байланыс желілері және жүйелері  

3

1

12.

В064-Механика және металл өңдеу

6В07118-Машина жасау жабдықтар инженериясы

3

1

13.

В064-Механика және металл өңдеу

6В07117-Машина жасау бұйымдарын құрамдар және өндіру

3

2

14.

В065-Автокөлік құралдары

6В07111-Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы

3

1

15.

В068-Азық-түлік өнімдерін өндіру

6В07214-Тамақ және өңдеу өндірісінің технологиясы және инженерингі

3

1

16.

В068-Азық-түлік өнімдерін өндіру

6В07215-Азық – түлік өнімдерінің технологиясы

3

1

17.

B070-Тоқыма: киім-кешек, аяқкиім және былғары бұйымдары   

6B07212 Киім индустриясы

3

1

18.

В064-Механика және металл өңдеу

6В07117- Машина жасау бұйымдарын құрамдар және өндіру (жеделдетілген)

3

1

19.

В071-Тау кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07217-Мұнай газды тасымалдау

3

1

20.

В071-Тау кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07216-Мұнай газ инженериясы

3

1

21.

В073-Сәулет            

6В07318- Қалалық орта сәулеті

3

4

22.

В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс       

6B07316-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

3

4

23.

В074-Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс       

6B07319-Автомобиль жолдарын салу және пайдалану

3

1

24.

В075-Кадастр және жерге орналастыру            

6B07311- Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті бағалау

3

1

25.

B094-Санитариялық-профилактикалық іс-шаралар

6B11201-Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі

3

1

26.

В075-Кадастр және жерге орналастыру 

6B07312- Жер ресурстары

3

1

27.

В077-Өсімдік шаруашылығы

6В08111-Агроөндірістік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау

3

2

28.

В092-Тынығу                      

6B11115-Мәдени-тынығу қызметі: театралдық қойылымдарды ұйымдастыру және режуссурасы

3

2

29.

В092-Тынығу                      

6B11118-Мәдени-тынығу қызметі: бұхаралық – қойлымдарды ұйымдастыру және хореографиялық орындаушылық

3

1

30.

В092-Тынығу                      

6B11116-Мәдени-тынығу қызметі: бұхаралық – қойлымдарды ұйымдастыру және вокалдық орындаушылық

3

1

                                                                                                                                              Барлығы:   42

1.

************

5В050300-Психология

4

1

2.

************

5В050400-Журналистика

4

2

3.

************

5В060100-Математика

4

1

4.

************

5B072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы          

4

3

5.

************

5В090200-Туризм

4

1

7.

************

5В074500-Көлік құрылысы

4

1

8.

************

5В080100-Агрономия

4

1

9.

************

5В081000-Мелиорация, жерді баптау және қорғау

4

1

10.

*************

5В070800-Мұнай-газ ісі

4

2

11.

*************

5В071200-Машина жасау

4

6

12.

*************

5В071300-Көлік техникасы және технологиясы

4

2

13.

*************

5В071800-Электр энергетика

4

1

14.

*************

5В010800-Дене шынықтыру және спорт

4

2

15.

*************

5В081200-Аграрлық техника және технология

4

2

                                                                                                                                               Барлығы:  26

Университет бойынша: 89

Top